anima servicios sociales, cualturales y educativos

un projecte cultural, social i educatiu

ANIMA és un projecte sociocultural i educatiu per dinamitzar la comunitat local, per il·lusionar la gent que vol construir una societat evolutiva i conscient del moment actual, però el que ens agradaria per a futures generacions.

la nostra missió

És l'Acció, és el desenvolupament d'Activitats en l'Àmbit de l'Educació No Formal, partint de les capacitats d'un grup de professionals convençuts d'impulsar un projecte comú i transmetent cadascuna de les experiències acumulades en diferents àmbits de l'Art, de l'Educació Social, de la Cultura, de la Dinamització Comunitària i en general, de Gestió de Serveis Culturals, Socials i Educatius.

visió a mig termini

Dinamitzar el teixit associatiu i local, així com identificar els líders a l' entorn de la pràctica Cultural, Social i Educativa. Necessitem crear xarxes de coneixement i acció per aprendre de la vida real, i ho farem, amb criteris reflexius, inclusius, però sobretot sostenibles.

ens uneixen els valors

Que ens permeten avançar en una societat conscient de viure a la terra de les persones, dels animals, de les plantes i de les coses ... i cap a la cerca d'un Model de Plena Convivència i Felicitat.
Valors Integrals, destacant aquells que procuren l'equitat d'oportunitats, un equilibri de poders just i, en definitiva, la raonable evolució de les persones en relació al seu entorn.

QUÈ ÉS ANIMA?

anima és el treball il·lusionat de professionals i col·laboradors en l'àmbit de l'educació no formal, la Dinamització Comunitària i la Gestió Cultural amb la perspectiva sempre evolutiva, d'afavorir a les futures generacions i així fer front als reptes d'avui i als de demà.

serveis socioculturals castello

PROJECTES

Elaborem projectes creats al costat dels nostres clients, fruit d'un Treball en equip per Promoure l'interès general de la Societat amb iniciatives de caràcter educatiu, científic, cultural, esportiu, sanitari, de promoció dels valors, de promoció dels drets humans, d'assistència social, de cooperació per al desenvolupament, de promoció de la dona, de promoció i protecció de la família i de la infància, foment de la igualtat d'oportunitats i de la tolerància, la inclusió de la diversitat funcional en particular, evidenciant la problemàtica del medi ambient i la seva defensa, i del món animal, de foment de l'economia social i circular o de la investigació, de promoció del voluntariat social, de defensa de consumidors i usuaris, així com promulguem el comerç just, de promoció i atenció a les persones en risc d'exclusió per raons físiques, socials, econòmiques o culturals, i qualsevol altres de semblant naturalesa que també s'engrandeixin a les persones docents d'una societat.

ajuntament de Vinaròs
ajuntamiento de castellon
ajuntament de vila-real
ajuntament de burriana
ajuntament benicasim
ajuntament almazora

L'educació no canvia el món, canvia a les persones que canviaran el món- Paulo Freire