coneix

els nostres valors i allò que ens mou

Després de 20 anys d'experiència en el sector de l'Animació sociocultural i l'Àmbit Social, naix un nou equip de treball per a la gestió de Projectes Socials, Culturals i Educatius sota el nom de ànima.

Desenvolupem projectes i programes d'activitats basats en la participació, on pretenem oferir recursos i dinàmiques per estimular una societat rica en valors integrals (com són els mediambientals, artístics, solidaris, actitudinals positius, etcètera) i en el que l'individu es refereix, li proporcione un estímul, una satisfacció personal a projectar a la resta de la comunitat.

Creiem en la Sostenibilitat, en les bones pràctiques que ho fan possible i per entendre un món tan canviant i, en ocasions complex, oferim accions noves i atractives que ens ajuden a gaudir i implicar-nos en allò que ens envolta i influeix. Sempre des de la Tolerància i des de la Reflexió.

proyectos-sostenibilidad-castellon

Som professionals en contínua formació i reciclatge, alhora que som conscients de la necessitat d'especialitzar-nos en la Gestió de Projectes a través d'una metodologia inspirada en el model efqm i buscant la millora contínua, així com la satisfacció de tota l'organització.

Som professionals en contínua formació i reciclatge, alhora que som conscients de la necessitat d'especialitzar-nos en la Gestió de Projectes a través d'una metodologia inspirada en el model efqm i buscant la millora contínua, així com la satisfacció de tota l'organització.

Ànima castell tv
Play vídeo

Proposem treballar en xarxa, en col·laboració amb moltes altres iniciatives ja instaurades en l'àmbit local, aprenent de l'experiència de realitats locals que ho facen tot més creïble, així com coherent. Posarem els esforços en vetllar per una societat més justa, inclusiva i amb equitat d'oportunitats per a totes i tots.

ànima és el treball il·lusionat de professionals i col·laboradors en l'àmbit de l' Educació no formal, la Dinamització Comunitària i la Gestió Cultural amb la perspectiva sempre evolutiva, d'afavorir a les futures generacions i així fer front als reptes d'avui i als de demà..

RAFA GALLENT

Done la benvinguda a aquesta nova etapa però no oblide de la meva gran passió i els treballs que continue realitzant com a escultor.

rafa gallent escultor