Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVADIDAD

La teva privacitat és important per a mi. En aquesta declaració de privacitat t'explico quines dades personals recopilo dels meus usuaris i com els utilitzo. T'animo a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Els més grans de 14 anys podran registrar-se a ANIMA-PRO com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de 14 anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran del menor d'edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d'aquests.

Si ets menor de 14 anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar com a usuari.

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

M'he esforçat a crear un espai segur i fiable i per això vull compartir els meus principis respecte a la teva privacitat:
Mai sol·licito informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que em requereixis.
Mai comparteixo informació personal de les meves usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb el teu autorització expressa.
Mai utilitzo les teves dades personals amb una finalitat diferent a l'expressada en aquesta política de privacitat.
Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

ANIMA-PRO ha adequat aquesta web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (Sense LSSICE LSSI).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

DIES: 18961471H
nom comercial:
ANIMA-PRO
direcció: Camí Vell del Serradal, 87 (12100) Grao de Castelló de la Plana
correu electrònic: hola@anima-pro.com
activitat: animació sociocultural

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que m'enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de "Usuaris de la web i subscriptors".

Per al tractament de dades de les meves usuaris, implemento totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

PRINCIPIS APLICAR EN vostra informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicaré els següents principis que s'ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre vaig a requerir el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t'informaré prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només vaig a sol·licitar dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requereixo. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t'informaré del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenc totes les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

COM HE OBTINGUT TEVES DADES?

Les dades personals que tracte en ANIMA-PRO procedeixen de:
Formulari de contacte

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN facilites TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ANIMA-PRO estic tractant dades personals que em concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservaré per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Rafa Gallent Mezquida deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. com interessat, tens dret a rebre les dades personals que et incumbeixin, que m'hagis facilitat i en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

AMB QUINA FINALITAT TRACTE TEVES DADES PERSONALS?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web ara per comentar un post, enviar un correu al titular, subscriure o fer alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable ANIMA-PRO. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. En facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, usat, gestionada i emmagatzemada per ANIMA-PRO, només com es descriu en l'Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

en ANIMA-PRO existeixen diferents sistemes de captura d'informació personal i tracte la informació que em faciliten les persones interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte: Demano les dades personals: nom, e-mail, telèfon, per respondre als requeriments dels usuaris de ANIMA-PRO. per exemple, puc utilitzar aquestes dades per respondre la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. Et informo que les dades que ens facilites estaran ubicats en els servidors de:
  -Webempresa (proveïdor de Rafa Gallent Mezquida), està ubicat dins de la UE.
  -MailChimp (proveïdor de Rafa Gallent Mezquida), està ubicat fora de la UE als EUA. Mailchimp està acollit a l'acord EU-US Privacy Shield, la informació està disponible aquí, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.
  -google Inc. (proveïdor de Rafa Gallent Mezquida), google Inc. està ubicat fora de la UE als EUA. google Inc. està acollit a l'acord EU-US Privacy Shield, la informació està disponible aquí, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.
  -Pixel de Facebook (proveïdor de Rafa Gallent Mezquida), està ubicat fora de la UE als EUA. Pixel de Facebook està acollit a l'acord EU-US Privacy Shield, la informació està disponible aquí, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Existeixen altres finalitats per les quals tracte teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l'ordinador de l'usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials. ANIMA-PRO pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de ANIMA-PRO, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari de Rafa Gallent Mezquida. Tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis de ANIMA-PRO. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas faré servir els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D'acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Rafa Podrien Mezquida (ANIMA-PRO) amb domicili en Camí Vell del Serradal, 87 grau (Castelló de la Plana) ,serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

ANIMA-PRO, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l'usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

remàrqueting

La funció de remàrqueting em permet arribar a les persones que hagin visitat ANIMA-PRO anteriorment i associar una audiència determinada a un missatge concret. El remàrqueting és un mètode per aconseguir que els usuaris que han visitat el meu lloc tornin a fer-ho.

Com a usuari de ANIMA-PRO t'informo que estem recopilant informació per a aquesta funció de remàrqueting a ANIMA-PRO

La informació que recopilo gràcies a aquesta funció és recollida per les cookies de Facebook. Pots conèixer les dades que recopilen aquestes galetes en les següents polítiques de privacitat de cada servei:
Facebook

Si no vols que el teu informació sigui recopilada per aquestes galetes, pots desactivar l'ús de cookies de Google a través de la configuració d'anuncis de Google. També pots desactivar l'ús de galetes d'un proveïdor tercer a través de la pàgina d'inhabilitació de Network Advertising Initiative.

Aquest tipus de serveis permet interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes directament des de les pàgines d'aquesta web. Les interaccions i la informació obtinguda per aquesta web sempre estaran sotmeses a la configuració de privacitat de l'usuari en cada xarxa social. En cas que s'instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials, és possible que, tot i que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatius a les pàgines en què estiguin instal·lats.

Els anuncis de Facebook

en ANIMA-PRO utilitzo Facebook ads, la plataforma de publicitat de Facebook, que em permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • lloc
 • dades demogràfiques (edat, sexe, etcètera)
 • interessos (activitats, aficions, etcètera)
 • El que compren a internet i per altres canals
 • etc.

Les dades obtingudes a través de Facebook ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l'usuari deixa les seves dades en el formulari d'aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s'utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent. Puc seleccionar i publicar testimonis de clients en els nostres Serveis, que poden contenir informació d'identificació personal, com el seu nom i / o la ciutat, estat o país en què viu. Obtinc el seu consentiment abans de publicar qualsevol testimoni amb el seu nom. Si es publica aquest contingut, estarà disponible per a altres usuaris dels Serveis. Si vols que elimini o esborri el teu nom o testimoni de la nostra web, pots comunicar-te amb ANIMA-PRO al nostre lloc de contacte.

Puc publicar comentaris d'usuaris a les nostres web o Serveis, que poden contenir informació d'identificació personal, com el teu nom i / o la ciutat, estat o país en què viu. En enviar la seva opinió m'estàs donant permís per publicar la teva opinió en els meus Llocs o Serveis. Si publiques aquest contingut, estarà disponible per a altres usuaris dels Llocs o Serveis. La seva publicació també pot fer-se pública i no puc evitar que aquesta informació es faci servir d'una manera que pugui violar aquesta Política o la llei. Si desitja que elimini el teu nom o revisió dels meus Llocs o Serveis, pots comunicar-te amb amb ANIMA-PRO en el meu formulari de contacte.

Legitimació per al tractament de TEVES DADES

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de subscripció.

CATEGORIA DE LES TEVES DADES

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

PER QUANT TEMPS COMNSERVARÉ TEVES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació mercantil.
 • Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.
 • 5 anys màxim

A QUINA DESTIUNATARIOS es comuniquen TEVES DADES?

Moltes eines que utilitzo per gestionar les teves dades són contractats per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l'activitat, ANIMA-PRO, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

anàlisis de Google: un servei analític de web prestat per Google, Inc, una companyia de Delaware l'oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Vista de muntanya (Califòrnia), Califòrnia 94043, Estats Units ("Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a https://www.anima-pro.com a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de https://www.anima-pro.com (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units.

Hosting: Webempresa Europa, S.L., amb domicili a Espanya. Més informació a: https://www.webempresa.com (Webempresa Europa, S.L.). Webempresa Europa, S.L.. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a Rafa Gallent Mezquida

plataforma web: La Fundació WordPress. Més informació a: https://wordpress.org (La Fundació WordPress). The WordPress Foundation tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a Rafa Gallent Mezquida

màrqueting per correu electrònic: El Rocket Science Group LLC d / b / a , amb domicili als EUA. Més informació a: https://mailchimp.com/ (El Rocket Science Group LLC d / b / a ). The Rocket Science Group LLC d / b / a tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d'email màrqueting a Rafa Gallent Mezquida.

NAVEGACIÓ

En navegar per ANIMA-PRO es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s'utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l'usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d'anàlisi de tercers:

 • Anàlisis de Google
 • Facebook a l'interior
 • Pixel de Facebook

Utilitzo aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la meva base d'usuaris en el seu conjunt.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

ANIMA-PRO es compromet a l'ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d'un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

ANIMA-PRO no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Rafa Gallent Mezquida s'ha d'assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per ANIMA-PRO per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l'obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se ANIMA-PRO, ha de notificar al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l'Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

com a usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a ANIMA-PRO exonerant a Rafa Gallent Mezquida (ANIMA-PRO), de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Rafa Gallent Mezquida (ANIMA-PRO) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Rafa Gallent Mezquida (ANIMA-PRO) en els termes que estableix aquesta Política per a l'exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Rafa Gallent Mezquida es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Rafa Gallent Mezquida anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

CORREUS COMERCIALS

D'acord amb la LSSICE, ANIMA-PRO no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. en conseqüència, en cada un dels formularis que hi ha hagut al web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D'acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, ANIMA-PRO es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 10-06-2019.